Proett Data AB i Karlskoga.

IT-drift

  • Vi kan sköta drift av företags IT-miljö där vi underhåller och övervakar både PC, servrar, brandväggar och nätverk.
    I vårt driftcentra kan vi erbjuda säker serverplacering eller hyra av enskilda funktioner.

 

HP-Proliant-380-G7

IT-support

Våra tekniker har lång erfarenhet av installationer och konfigurationer av allt från enskilda program till kompletta system. Vi utför felsökning både på hårdvara och mjukvara. Vårt fokus ligger på Microsoft produkter till exempel Microsoft Server, ISA/TMG-Server, SQL-Server, Exchange-Server och integration av dessa mot varandra och mot företags affärssystem. Uppdragens storlek kan för en tekniker bestå av allt från en enskild timme till fasta återkommande uppdrag per vecka.

Dokumentation

Vi upprättar dokumentation för att underlätta administration, installationer och felsökning. Vi kan ta till vara ditt företags intressen och samordna exempelvis installationer, rutiner, underhåll och felsökning.

Underhåll

En stor del av underhåll består av att se till att operativsystem och programvaror är uppdaterade med senaste uppdateringar för att säkerställa säkerhet och funktionalitet. Vi kan bevaka och implementera uppdateringar antingen via automatik eller manuellt. Vi hjälper också till att bevaka och effektivisera program licenser så att man alltid har rätt antal och inte betalar för fler än man använder.

Övervakning

Vi har system för att kontrollera status på PC, servrar, nätverk och programvaror. Vid driftstörningar utför vi felsökning och reparation antingen på plats hos kund eller på distans via en kommunikationslänk. Våra kunder är anslutna till vår övervakning via en fast kommunikationslänk som antingen går via en direkt LAN till LAN länk eller via en VPN tunnel över Internet.

 Driftcenter

I vårt driftcenter kan vi erbjuda plats för kundens servrar eller hyra av plats i våra för exempelvis virtuella servrar. Centrat har garanterad el tillförsel via UPS och dieseldrivna reservaggregat samt temperaturkontrollerad miljö. Access till hallen kan ske via Internet med upp till gigabitkapacitet eller via direktfiber.

Supportavtal

Valda delar av produkterna ovan bildar tillsammans det vi kallar IT-drift och som vi paketerar i ett supportavtal. Ett avtal kan alltid ändra innehåll utan långa bindningstider då vi vill vara flexibla mot våra kunder. Vi kan ansvara för all IT verksamhet till mindre och medelstora företag samt vara ett komplement till stora företags egna IT organisationer. Vi tecknar supportavtal som ger våra kunder en trygghet och garanti avseende inställelsetid, åtgärdstid och kompetens.

HP_BP
MS_logga

 

Vi använder cookies på denna hemsida. Mer information

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Stäng