IT-Drift

Vi kan sköta drift av företags IT-miljö där vi underhåller och övervakar både PC, servrar, brandväggar och nätverk. I vårt driftcentra kan vi erbjuda säker serverplacering eller hyra av enskilda funktioner.

IT-support

Våra tekniker har lång erfarenhet av installationer och konfigurationer av allt från enskilda program till kompletta system. Vi utför felsökning både på hårdvara och mjukvara. Vårt fokus ligger på Microsoft produkter till exempel Microsoft 2016/2019, ARR, SQL, Exchange server och integration av dessa. Uppdragens storlek kan för en tekniker bestå av allt från en enskild timme till fasta återkommande uppdrag per vecka.

Dokumentation

Vi upprättar dokumentation för att underlätta administration, installationer och felsökning. Vi kan ta till vara ditt företags intressen och samordna exempelvis installationer, rutiner, underhåll och felsökning.

Underhåll

En stor del av underhåll består av att se till att operativsystem och programvaror är uppdaterade med senaste uppdateringar för att säkerställa säkerhet och funktionalitet. Vi kan bevaka och implementera uppdateringar antingen via automatik eller manuellt.

Övervakning

Vi har system för att kontrollera status på PC, servrar, nätverk och programvaror. Vid driftstörningar utför vi felsökning och reparation antingen på plats hos kund eller på distans via en kommunikationslänk. Våra kunder är anslutna till vår övervakning via en kommunikationslänk över Internet.

Driftcenter

I vårt driftcenter kan vi erbjuda plats för kundens servrar eller hyra av plats i våra för exempelvis virtuella servrar. Centrat har garanterad el tillförsel via UPS och dieseldrivna reservaggregat samt temperaturkontrollerad miljö. Access till hallen kan ske via Internet med upp till gigabitkapacitet eller via direktfiber.

Supportavtal

Vi paketerar alltid ett supportavtal så att det passar varje kund med tanke på omfattning och avtalstid. Vi kan ansvara för all IT verksamhet till mindre och medelstora företag samt vara ett komplement till stora företags egna IT organisationer. Vi tecknar supportavtal som ger våra kunder en trygghet och garanti avseende inställelsetid, åtgärdstid och kompetens.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 och kommer med det ändra företagens förhållningssätt till sekretess och datasäkerhet. Förutom att ge individen (t.ex. kunder eller anställda) mer kontroll över sina egna personuppgifter, kommer GDPR innebära betydligt striktare krav för företag i samband med redovisning av dataläckage och reglerna för åtkomst till personuppgifter. Vi jobbar aktivt med IT-säkerhet för att uppleva dessa krav.
Vi är personuppgiftsbiträde till flera av våra kunder där vi på ett kontrollerat sätt handhar och har tillgång till kunders data som regleras genom GDPR. Vi agerar även dataskyddsombud till några av våra kunder. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka efterlevnaden av förordningen och informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige.

För mer information kontakta:
Joakim Quick
joakim@proett.se

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbsida.